Activity

Activity  >  Training with the trainer project Season #2
TRAINING WITH THE TRAINER PROJECT #2

ดาวน์โหลดใบสมัคร: Click here

เกณฑ์การตัดสิน

1. วัดจากน้ำหนักตัวที่ลดลง
2. เปอร์เซ็นมวลไขมันที่ลดลง
3. มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น
4. วัดจาดค่า BMI (BMI ย่อมาจากคำว่า Body Mass Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด โดยเอาน้ำหนักของเราตั้ง หารด้วยค่าความสูง ได้เท่าไร ก็มาดูว่าอยู่ในเกณฑ์ไหน ผอมไป, น้ำหนักตัวกำลังดี
    หรือว่าน้ำหนักตัวเกินมาตราฐานเข้าข่ายอ้วนนั้นเอง)

ทั้งนี้ ค่าต่างๆจะวัดเปรียบเทียบจากวันแรกที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการและคิดเป็นตัวเลขส่วนต่างออกมา

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับในระหว่างเข้าโครงการ

1. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโปรแกรมการออกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งวิธีการลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมัน ภายใน 60 วันโดยการฝึกจากผู้ฝึกสอนส่วนตัว จนจบโครงการ
2. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโปรแกรมการรับประทานอาหาร และโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวัน จนจบโครงการ
3. หลังจบโปรแกรมการฝึกในแต่ละครั้ง ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเครื่องดื่มโปรตีน 1 แก้ว (ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้)
4. ทุกสัปดาห์จะมีการปรับโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขัน และจะทำการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกสัปดาห์อีกด้วย
5. รางวัลสุดพิเศษ จากทาง IMPACT Sports Club

หมายเหตุ: IMPACT Sports Club สามารถนำรูปถ่าย ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอเคลื่อนไหว ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆได้ โดยไม่ต้องขออณุญาตล่วงหน้า

SINGHA CORPORATION
© 2014-2018 IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd. All Right Reserved.